Mobywatek KDROd 9 czerwca 20121 roku każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 10.02.2021 r.
.
 

megaphone 157874 640Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 roku kasa funkcjonująca w Urzędzie Gminy Łowicz będzie czynna tylko trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 11.00, we wtorek od godz. 8.00 do 12.00 i w piątek w godzinach 10.00-14.00 Zachęcamy do płatności elektronicznych. 

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 19.03.2021 r.

 Uzupełniono informację o wadium : dla działki nr 84/4 wynosi 2000,00 zł , dla działki nr 84/5  1800,00 zł

KartaSenioraWLINFORMACJA O PROGRAMIE

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

TelefonWsparciaSeniorMRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,  od miesiąca maja 2021r.
do 15.12.2021r. uruchomiło Telefon Wsparcia dla Seniorów– 42 2081999.

WSPARCIA SENIOROM, będącym mieszkańcami województwa łódzkiego, udzielają specjaliści:

  • w poniedziałki i wtorki – psycholog,
  • w środy dietetyk, inni specjaliści,
  • w czwartki i piątki – pracownicy pomocy społecznej,

pod numerem telefonu: 42 208 19 99  w dni robocze, w godzinach: 16:00- 19:00

Obwodnica road 971205 640

Informujemy, że GDDKiA wydłużyła termin składania opinii i uwag do proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Łowicza do dnia 7 czerwca 2021 roku.Na stronie www.obwodnicalowicza.pl pojawił się ponadto nowy wzór wniosku właściciela gruntu, który przewiduje poparcie dla budowy obwodnicy Łowicza na odcinku łączącym DK 70 z DK 92. Wnioski złożone na poprzednim druku zachowują ważność.  Dopuszczalne jest również ponowne złożenie wniosku na nowym druku.