SesjaUGL 18 11 2020

18 listopada 2020 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy Łowicz. Problemy natury technicznej uniemożliwiły transmisję obrad. Na sesji radni przyjęli m.in. „Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu za 2019 rok” oraz „Informację o wykonanych naprawach, usuwaniu awarii oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych w 2019 roku Gminnej Spółki Wodnej w Łowiczu”. Uchwalono również

KoniecspisuRolnego

megaphone 157874 640

Zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji i uwag do projektu „Rocznego programu współpracy na 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 

Dochody CPGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. 
Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej

megaphone 157874 640W związku z obecną sytuacją epidemiczna informujemy, że od dnia3 listopada 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Łowicz będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00. Kasa będzie czynna od 5 listopada 2020 roku w godzinach  od 09:00 do 15:00. Przerwa kasowa będzie od godz. 11:00 do 12:00.

 

 

polish flag 3475781 640Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Łowicz  do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”, którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Inicjatywa pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego zakłada sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

megaphone 157874 640W związku z obecną sytuacją epidemiczna informujemy o tym, że kasa w Urzędzie Gminy Łowicz. nie będzie czynna w najbliższy czwartek i piątek tj. 29 i 30.10.2020 roku Zachęcamy do płatności elektronicznych.  Większkszość zbowiązań można regulować na indywidualne rachunki bankowe - stosowna informacja była przekazana przy okazji wydawaniu decyzji.