kondolencje SP Kurczak

megaphone 157874 640W związku z obecną sytuacją epidemiczna informujemy o zmianie godzin otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Łowicz.

Do odwołania kasa  będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz.08:00 do godz. 12:00.

PomocCovidRolnikomŚroda 7.10.2020 jest ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. 

ZUSOgloszenie19  czerwca 2020 r. weszła w życie bardzo ważna nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  6 marca 2019 r., który dotyczył kobiet urodzonych w 1953 r., które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.

water tap 1933195 640Gmina Łowicz informuje, że w dniach od 23 do 26 września 2020 r. w godzinach od 10 do 19 na terenie miejscowości Zabostów Duży i Zabostów Mały będzie prowadzona INWENTARYZACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH. Firmą wykonującą inwentaryzację jest MCP Repomper sp. z o.o. Mieszkańcy proszeni są o umożliwienie dostępu do przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

NazwyUlicZielkowice mZmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, w tereny pod zabudowę mieszkaniową, powstanie nowych działek, sprzedaż  działek budowlanych, spowodowały, że zmieniła się zabudowa na terenie sołectwa Zielkowice, a dotychczasowy sposób nadawania numerów porządkowych dla nowych nieruchomości  zrobił się  nieprzejrzysty i powoduje wiele kłopotów z ich odnalezieniem. W szczególności kłopot mają pracownicy poczty, firm kurierskich, ale przede wszystkim jest to kłopot dla służb ratowniczych, takich jak: pogotowie, straż pożarna czy policja.  W celu rozwiązania wymienionych problemów na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 14 września 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zielkowice.

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 65) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.