Dzięki współpracy z Fundacją Familijny Poznań, udało się stworzyć w Bocheniu Punkt Przedszkolny dla dzieci z terenu gminy w wieku od trzech do pięciu lat.