2018 r   GMINA ŁOWICZ REJON 3 Tonsmeirer

 

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA,

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

22

19

19

16

14

11

09

06

03

01,29

26

24

Segregowane               (żółte worki)

05

02

02,30

27

25

22

20

17

14

12

09

07

Szkło

(zielone worki)

-

-

12

-

-

27

-

-

26

-

-

17

Odpady zielone (brązowe worki)

18

15

15

12

10,24

07,21

05,19

02,16,30

13,27

25

22

20

Makulatura

(niebiskie worki)

05

02

02,30

27

25

22

20

17

14

12

09

07

Gabaryty

-

-

-

10

-

-

-

 

-

-

 

-

 

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.

2018 r   GMINA ŁOWICZ REJON 4Tonsmeirer

URBAŃSZCZYZNA, WYGODA, ZAWADY, PLACENCJA, PARMA

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

19

16

16

13

11

08

06

03,31

28

26

23

21

Segregowane               (żółte worki)

05

02

02,30

27

25

22

20

17

14

12

09

07

Szkło

(zielone worki)

-

-

12

-

-

27

-

-

26

-

-

17

Odpady zielone (brązowe worki)

18

15

15

12

10,24

07,21

05,19

02,16,

30

13,17

25

22

20

Makulatura

(niebiskie worki)

05

02

02,30

27

25

22

20

17

14

12

09

07

Gabaryty

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.

 

2018 r   GMINA ŁOWICZ REJON 5Tonsmeirer

POPÓW, ZABOSTÓW DUŻY, ZABOSTÓW MAŁY, STRZELCEW

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

12

09

09

06

04

01, 29

27

24

21

19

16

14

Segregowane               (żółte worki)

23

20

20

17

15

12

10

07

04

02, 30

27

22 sobota

Szkło

(zielone worki)

-

-

22

-

-

28

-

-

27

-

-

20

Odpady zielone (brązowe worki)

18

15

15

12

10, 24

07, 21

05, 19

02, 16, 30

13,

27

25

22

20

Makulatura

(niebiskie worki)

23

20

20

17

15

12

10

07

04

02,

30

27

22 sobota

Gabaryty

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.

2018 r   GMINA ŁOWICZ REJON 6Tonsmeirer

ZIELKOWICE

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

26

23

23

20

18

15

13

10

07

05

02,

30

28

Segregowane               (żółte worki)

23

20

20

17

15

12

10

07

04

02, 30

27

22 sobota

Szkło

(zielone worki)

-

-

22

-

-

28

-

-

27

-

-

20

Odpady zielone (brązowe worki)

18

15

15

12

10,

24

07,

21

05,

19

02,

16,

30

13,

27

25

22

20

Makulatura

(niebiskie worki)

23

20

20

17

15

12

10

07

04

02,

30

27

22 sobota

Gabaryty

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.

 

2018 r   GMINA ŁOWICZTonsmeirer

JAMNO

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

08

05

05

07,30

28

25

23

20

17

15

12

10

Segregowane               (żółte worki)

18

15

15

12

10

07

05

02,30

27

25

22

20

Szkło

(zielone worki)

-

-

15

-

-

22

-

-

14

-

-

14

Odpady zielone (brązowe worki)

18

15

15

12

10,24

07,21

05,19

02,16,30

13,27

25

22

20

Makulatura

(niebiskie worki)

18

15

15

12

10

07

05

02,30

27

25

22

20

Gabaryty

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Pojemnik oraz worki należy wystawić przed posesję o godz. 6:00, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów wg harmonogramu.