WŁADZE

PREZES Piotr Więcek

NACZELNIK Janusz Kołucki

WICEPREZES Piotr Kołucki

Z-ca NACZELNIKA Piotr Wojda

SEKRETARZ Mateusz Druszcz

SKARBNIK Łukasz Wojda

GOSPODARZ Wojciech Wojda

CZŁONEK Maciej Wojda

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Stanisław Pawlata

WICEPRZEWODNICZĄCY Wiesław Górczyński

SEKRETARZ Henryk Lenart

CZŁONEK Michał Kosiacki

NIP 8341565109

REGON 750100293

NR KRS 0000287434

Rok założenia 1910

 

 

OSPOstrowF

OSPOstrowF2

 

 

WŁADZE

PREZES Radosław Korliński

NACZELNIK Andrzej Redzisz

WICEPREZES Kamil Koper

Z-ca NACZELNIKA Adrian Sut

SEKRETARZ Sylwester Wójcik

SKARBNIK Zbigniew Ciesielski

GOSPODARZ Jan Gajda

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Janusz Kaźmierski

SEKRETARZ Mirosław Gajda

CZŁONEK Dariusz Ruciński

 

   OSPMystkowiceF 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

strona internetowa OSP - http://pilaszkow.osp.pl/

 
WŁADZE
 
PREZES Adam Pietrzak
NACZELNIK Radosław Sut
WICEPREZES Maciej Sut
Z-ca NACZELNIKA Jakub Kołucki
SEKRETARZ Dariusz Gajda
SKARBNIK Patryk Kaczor
GOSPODARZ Kazimierz Klimkiewicz
KRONIKARZ Kazimierz Klimkiewicz
CZŁONEK Marcin Stawicki
 
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 
PRZEWODNICZĄCY Bogdan Gajda
SEKRETARZ Mirosław Gajda
CZŁONEK Dariusz Ruciński
 

NIP 8341772096

REGON 750808589

NR KRS

Rok założenia 1918

OSPPilaszkowF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilaszków 24 

 

  W trakcie aktualizacjii

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ŁOWICZ

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest miejscem utworzonym przez Gminę Łowicz w celu umożliwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów tzw. "problemowych", które nie mogą lub nie powinny być wyrzucane do pojemników odbieranych z terenów nieruchomości. Odpady dostarczone przez mieszkańców do tego punktu zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w punkcie i później przekazane do właściwych podmiotów zajmujących odzyskiem i recyklingiem danego rodzaju odpadu.

 

 

Do PSZOK-a każdy mieszkaniec gminy Łowicz może dostarczyć odpady selektywnie zebrane takie jak:

  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie,
  • przepracowany olej,
  • odpady niebezpieczne (opakowania po olejach, farbach itp.),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 30 kg na osobę w ciągu roku),
  • ulegające biodegradacji

 

Odpady W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowych opłat!

 

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Lokalizacja PSZOK: Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Jastrzębia

Godziny otwarcia: wtorek, piątek w godzinach - 7:30 – 14:30