Piotr Nolasko Śladecki (1771 1832). Prepozyt szpitala św. Leonarda, sekretarz kapituły łowickiej. Syn Pawła i Jadwigi, pochodził z rodziny włościańskiej z Placencji. Podjął naukę w Łowiczu, następnie ukończył seminarium duchowne w Łowiczu prowadzone przez misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1794 r., a w 1796 r. powierzono mu obowiązki notariusza kapituły łowickiej. Sprawował opiekę nad kancelarią, archiwum i biblioteką kapituły. Wówczas sporządził kopiarz dokumentów kolegiaty oraz inwentarz Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu. W 1806 r. przejął obowiązki prepozyta szpitala św. Leonarda, dodatkowo od 1809 r. był wiceprepozytem kolegium wikariuszy. Przysługiwał mu tytuł kanonika honorowego. Był ostatnim prepozytem szpitala, który został zniszczony w 1831 r.

Adam z Bochenia (ok. 1470 1514), zwany również Adamem Polakiem, Adamem z Łowicza, pochodził z podłowickiego Bochenia. Studia podjął w 1486 r., zdobył tytuł bakałarza, następnie magistra filozofii (1492 r.). Cieszył się względami króla Jana Olbrachta, u którego przypuszczalnie był pisarzem królewskim. Studia kontynuował prawdopodobnie we Włoszech w Bolonii, by w 1504 r. nostryfikować w Akademii Krakowskiej uzyskany tytuł doktora medycyny. Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością król Aleksander Jagiellończyk z żoną. Adam z Bochenia cieszył się opinią wybitnego lekarza, był częstym gościem na Wawelu, pełnił funkcję nadwornego lekarza królewskiego za czasów Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I. Na przełomie 1510 i 1511 r. został rektorem Akademii Krakowskiej. W tym czasie przeprowadził wiele ważnych dla uczelni uchwał w dziedzinie majątkowej i organizacyjnoustrojowej, m.in. zniósł zwyczaj beanii.

Jest autorem utworu filozoficznomoralistycznego „Dialogus de quattuor statuum contentione” (Dialog o sporze czterech stanów), który ukazał się drukiem w 1507 r. Ponadto wydał utwór „Judicium de scientiis” (Sąd o naukach) poświęcony przyjacielowi, profesorowi Janowi ze Stobnicy. Niestety znany jest dziś tylko z tytułu bibliograficznego. Od 1964 r. szkoła w Bocheniu nosi jego imię, a na budynku znajduje się tablica upamiętniająca tego wybitnego humanistę, przyrodnika i lekarza.

Dzięki współpracy z Fundacją Familijny Poznań, udało się stworzyć w Bocheniu Punkt Przedszkolny dla dzieci z terenu gminy w wieku od trzech do pięciu lat.

 

W odległości ok. 5 km na zachód od Łowicza położona jest wieś Pilaszków. W 1905 r. odbył się tam tajny zjazd nauczycieli, działaczy Polskiego Związku Ludowego. Delegaci szkół i ośrodków nauczycielskich przybyli do miejscowej maleńkiej szkółki wiejskiej. Z uwagi na wprowadzony przez rząd carski stan wojenny, zjazd był ubezpieczany przez mieszkańców okolicznych wiosek. W zjeździe uczestniczyło około 100 delegatów, wśród nich znani działacze oświatowi: Stefania Sempołowska, Wacław Sieroszewski, Stefan Brzeziński, Ludwik Darkowski i in. Przewodnictwo zjazdu objął Zygmunt Nowicki, działacz Polskiego Związku Ludowego, nauczyciel ze Skaratek. W trakcie zebrania powołano do życia Związek Nauczycieli Ludowych, żądano zreformowania szkolnictwa, wprowadzenia do programu historii Polski oraz nauczania wszystkich przedmiotów w języku polskim. W podjętej deklaracji czytamy: „Lud polski żąda jawnego nauczania w języku polskim”. Z Pilaszkowa delegaci wyruszyli do poszczególnych guberni, by wprowadzać podjęte na zjeździe uchwały wśród nauczycieli szkół miast i wsi. Powstały na zjeździe Związek Nauczycieli Ludowych z czasem przekształcił się w Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dziś w budynku dawnej szkoły mieści się Izba Pamięci ZNP.

 

Świetlica w Dąbkowicach Górnych

DabkowiceGSwietlica2d