WŁADZE

PREZES Zbigniew Kędziora

NACZELNIK Grzegorz Wiesiołek

WICEPREZES Andrzej Gajda

Z-ca NACZELNIKA Krzysztof Michalski

SEKRETARZ Waldemar Bomba

SKARBNIK Marek Kozłowski

GOSPODARZ Andrzej Wasilewski

KRONIKARZ Radosław Wróbel

CZŁONEK Adrian Markiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Jacek Kędziora

SEKRETARZ Łukasz Kaźmierczak

CZŁONEK Łukasz Iwański

NIP 8341850583

REGON 100385280

NR KRS 0000284278

Rok założenia 1917

WŁADZE

PREZES Janusz Kazimierczak

SEKRETARZ Mateusz Kazimierczak

SKARBNIK Paweł Laskowski

GOSPODARZ Rafał Kapusta

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Konrad Targaszewski

SEKRETARZ Jakub Kazimierczak

NIP 8341754454

REGON 750808626

NR KRS

Rok założenia 197

 

WŁADZE

PREZES Sławomir Miazek

NACZELNIK Radosław Lenarczyk

WICEPREZES Jarosław Szufliński

Z-ca NACZELNIKA Arkadiusz Stolarczyk

SEKRETARZ Andrzej Lenarczyk

SKARBNIK Marian Miazek

GOSPODARZ Ireneusz Grzanka

KRONIKARZ Marzena Miazek

CZŁONEK Sebastian Stolarzyk

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Sławomir Kurczak

SEKRETARZ Wojciech Owczarek

CZŁONEK Sławomir Wolski

NIP 8341597569

REGON 750201516

NR KRS 0000285198

Rok założenia 1957

 

 

Mapa zagrożenia powodziowego

Zachęcamy do samodzielnego sprawdzania bieżącego stanu zagrożenia powodziowego na hydroportalu

 

 Pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w latach 1918 - 1920 znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Jamnie. Został on ufundowany przez społeczeństwo dawnej gminy Dąbkowice w 1938 roku, aby uhonorować je poległych mieszkańców. Zarówno dla pracowników szkoły, jak i uczących się w niej dzieci oraz mieszkańców gminy Łowicz, to zabytek historyczny, upamiętniający polskie ofiary wojny. Teren przylegający do szkoły, to miejsce będące świadkiem ważnych wydarzeń batalistycznych. Renowacja pomnika to eksponowanie szacunku dla historii i poległych. Usytuowanie pomnika przy szkole ma ogromny wpływ na rozwój patriotyzmu lokalnego oraz na kształtowanie właściwej postawy wobec ojczyzny i narodu. To miejsce, które ze względu na znaczące w dziejach regionu: wartości kulturowe, tradycję, a także na piękno otaczającego leśnego krajobrazu, zasługuje na szczególną uwagę i ochronę. Młodzież szkolna codziennie uczy się historii. Już pierwszy dzień w szkole we wrześniu, jest rozpoczynany informacją o działaniach wojennych, a pamięć poległych jest corocznie uczczona minutą ciszy. Wiele chwil na wrześniowych godzinach wychowawczych nauczyciele poświęcają epizodom wojennym sprzed II wojny światowej, jak i samej okupacji. 

 

PomnikJamnoZ1

PomnikJamno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie w ciągu roku spotykają się przy pomniku, porządkują teren wokół niego, składają kwiaty, zapalają znicze, nauczyciele poruszają historię i uczą szacunku dla poległych.

 Dotychczas prace porządkowe oraz pielęgnację pomnika wykonywane były we własnym zakresie. Przez lata pomnik niszczał. Napisy na płycie z 1938 roku stały się nieczytelne. Data 1914 została celowo zatarta. Na pomniku w 1991 roku wymieniono tablice z nazwiskami poległych. Ponieważ pierwotne napisy były bardzo nieczytelne w wyniku przeprowadzonej renowacji pomnika w 1991 roku nie udało się odtworzyć dokładnie pierwotnego napisu. Dopiero w bieżącym roku (już po złożeniu do ROPWiM wniosku o środki finansowe na współfinansowanie zadań z zakresu ustawowych celów Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) nauczycielka historii Szkoły Podstawowej w Jamnie Pani Aleksandra Kapusta dotarła w Archiwum w Łowiczu do dokumentów dotyczących pomnika, na podstawie których udało się odtworzyć pierwotny napis na pomniku.

W dniu 8 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej w Jamnie odbyło się uroczyste odsłonięcie wyremontowanego pomnika. Na początku uroczystości w szkole dzieci przedstawiły zaproszonym gościom scenkę słowno – muzyczną opowiadającą w skrócie najważniejsze wydarzenia w historii Polski od 1772 roku do 1929 roku. Później swoimi przemówieniami uświetnili uroczystość: Pan Zbigniew Zagajewski ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10. Pułku Piechoty z Łowicza, historyk Pan Stanisław Grzelak – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im 10. Pułku Piechoty w Łowiczu. Po uroczystościach goście, nauczyciele, młodzież: ze Szkoły Podstawowej w Jamnie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Dąbkowicach, Gimnazjum w Popowie, dzieci oraz mieszkańcy Jamna i Dąbkowic udali się pod pomnik, by złożyć wieńce i zapalić znicze. Przy pomniku wartę honorową pełnili członkowie wspomnianego Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Żołnierze tej jednostki 72 lata temu uczestniczyli w odsłonięciu pierwszego pomnika w 1938 roku.

 Poniżej zdjęcia z uroczystości

P1080533

P1130113

P1130130

P1080521