Świetlica w Dąbkowicach Górnych

DabkowiceGSwietlica2d

 

 

 

 

 

 

 

 

Od stycznia 2008 r. w Bocheniu funkcjonuje „Wioska Internetowa”. Jest to placówka o charakterze kulturalnooświatowym wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Głównym założeniem Wioski internetowej było stworzenie mieszkańcom gminy możliwości dostępu do edukacji online oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Zapraszamy  osoby początkujące, chcące nauczyć się pracy z komputerem na indywidualne konsultacje.

 

Tematyka spotkań:

- podstawy budowy i obsługi komputera

- podstawowe pakiety biurowe (m.in. nauka pisania)

- podstawy poruszania się po stronach Internetowych

- komunikatory Internetowe

Terminy spotkań do uzgodnienia z pracownikami biblioteki osobiście lub telefonicznie: 46 838 98 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie gminy Łowicz działają dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu oraz Filia biblioteki w Zawadach. Przy bibliotece w Bocheniu od lutego 2009 roku funkcjonuje również Centrum Kształcenia "Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Historia powstania biblioteki w Bocheniu sięga roku 1892. Była to prawdopodobnie jedna z pierwszych bibliotek wiejskich w Polsce. Z bogatego księgozbioru, liczącego 23 tys. woluminów, korzysta dzisiaj ponad 400 czytelników. Biblioteka ma ogromne zasługi w działalności kulturotwórczej, popularyzacji literatury i promocji kultury. W bibliotece organizowane się atrakcyjne formy pracy. Do takich należą spotkania autorskie, konkursy, wystawy. Czytelnicy z gminy Łowicz mogą poszczycić się czołowymi lokatami w wielu konkursach lokalnych i ponadlokalnych. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, imprezy na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa są odnotowane w kronice biblioteki. 
 
Więcej informacji na stronie: http://gbpbochen.blogspot.com/

 

BibliotekaBochen1

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Bocheniu

czynna jest w:

poniedziałek  09.00 – 16.00

wtorek            08.00 – 15.00

środa              09.00 - 17.00

czwartek         08.00 – 15.00

piątek             09.00 – 16.00

sobota            09.00 – 13.00 (ostatnia m-ca)

 

tel. 46 838 98 17

http://gbpbochen.pl 

 

 

 

 

 

Sprawdzanie online katalog księgozbioru:

 

 

 

W bibliotece w Bocheniu znajduje się Izba Pamięci wsi Bocheń. Izba Pamięci istnieje od 1977 roku. Powstała z pasji do historii, którą posiadał jeden z mieszkańców Bochenia - Mieczysław Burzyński. Osoba znana, ceniona w środowisku, znająca historię swojej wsi "z dziada pradziada", pasjonująca się historią - zwłaszcza tą "najbliższą". To z jego inicjatywy powstała Izba Pamięci w Bocheniu. Początkowo, czyli od 1977 roku Izba Pamięci mieściła się w pomieszczeniach Domu Ludowego w Bocheniu, później od 1992 w pomieszczeniach przy Szkole Podstawowej im. Adama z Bochenia w Bocheniu. W tych latach pieczę nad Izbą Pamięci sprawowali ówcześni, kolejni dyrektorzy bocheńskiej szkoły. W roku 2012 Izba Pamięci została oddana pod opiekę Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu. Obecnie Izba Pamięci mieści się w dwóch pomieszczeniach. Wyeksponowane są w niej dowody rozwoju społecznego i kulturalnego wsi, które przez lata były gromadzone i ocalały. Początkowo były to przedmioty zdobywane w różny sposób przez założyciela Izby - Pana Burzyńskiego. Inicjator "pamięci historycznej wsi" zdobywał od starszych mieszkańców liczne pamiątki rodzinne, niepotrzebne, zapomniane przedmioty, sprawozdania, zdjęcia, pamiętniki, wspomnienia, dokumenty... To one stanowią cenne zaczątki tego "małego bocheńskiego muzeum"... które cały czas jest powiększane o kolejne "zdobycze", dzięki darom i uprzejmości mieszkańców Bochenia. Dziś można w Izbie zobaczyć wiele cennych, nie wykorzystywanych już przedmiotów użytku codziennego. Podziwiać liczne kroniki, pamiętniki, zdjęcia, dokumenty z minionych czasów. Nie mają one może dużej wartości materialnej,  często są "nadgryzione przez ząb czasu". Jakkolwiek stanowią ogromny wyraz sentymentalny i są dowodem lat tradycji, wspomnień, które ocaleją, a także przywiązania mieszkańców do współtworzenia pamięci o historii własnej wsi.

 

 

Filia GBP  w Zawadach

czynna jest w:

Poniedziałek    16.00 – 20.00

Wtorek             16.00 – 20.00

Środa               16.00 – 20.00

Czwartek          16.00 – 20.00

Piątek               16.00 – 20.00