baner konkurs ekologicznyKonkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady, odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konkurs stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim ustaw. Będzie to trzecia edycja naszego ogólnopolskiego konkursu. Konkurs odbędzie się od 15.01.2017 do 30.03.2017. W ramach konkursu uczniowie odpowiadają na 10 pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, a także opakowaniowymi oraz ZSEiE. Jury oceni prace konkursowe nadesłane w trzech kategoriach do 30.04.2017, a następnie wyłoni zwycięskie ekozespoły, które pojadą na wyprawę do wybranego Parku Narodowego lub odbędą wizyty studialne do najnowocześniejszych instalacji odzysku i recyklingu odpadów w Polsce.

Floriany

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

IMG 1165

Ruszyła rozbiórka mostu na rzece Bzura w miejscowości Klewków. Most w Klewkowie za prawie 887 tys. zł przebuduje DOMOST Sp. z o.o. z Małkini Górnej. Zakres prac obejmuje:

a) rozbiórkę istniejącego mostu o konstrukcji stalowo-drewnianej,

b) budowę nowego obiektu mostowego 3 - przęsłowego o konstrukcji zespolonej stalowo – betonowej.

piecCO

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o zagrożeniach i obowiązkach w związku z zbliżającym sie okresem zimowym w szczególności w zakresie odśnieżania i eksploatacji urządzeń grzewczych.

Calość komunikat w obwieszczeniu.

fu

Dnia 1 sierpnia 2016 roku Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-A009/16 pn. „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów”. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Popowie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach. Okres realizacji projektu obejmuje dwa lata szkolne tj. 01.08.2016r. – 30.06.2018r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne. Całkowita wartość projektu wynosi 455 594,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 423 702,40 PLN, wkład własny Gminy Łowicz 31 891,60 PLN.

szczepienia

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniach od 10 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. odbędą się szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Łowicz powyżej 65 roku życia. Szczepienia będą przeprowadzały przychodnie:

21 października 2016 roku w Urzędzie Gminy Łowicz 13 par odebrało z rąk Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego prezydenckie medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W ten sposób honoruje się pary, które wstępowały w związek małżeński pięćdziesiąt lat wcześniej. Uroczystość w Urzędzie rozpoczęła się od przemówienia Wójta, który gratulował parom pięknego jubileuszu i życzył wszystkiego najlepszego na kolejne wspólne lata.

Zawiadomienie

w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12

 99-400 Łowicz zwołuję się  XXIX Sesję Rady Gminy Łowicz

 Proponowany porządek obrad: