PZP

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 23.04.2020 r. Przetarg odbędzie się 30 lipca 2020r w budynku Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.

PZP

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 23.04.2020 r. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2020r w budynku Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.


Wyory2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 12 czerwca 2020 r., odbywać się będzie w następujący sposób:

Zgłoszenia wyłącznie od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego (pok. Nr 10, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz).

Ponadto pełnomocnicy wyborczy (lub osoby przez nich upoważnione) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego mogą dokonać zgłoszenia poprzez:

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów z wodociągu w miejscowości Zabostów Duży woda jest warunkowo przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych dla mieszkańców wsi Zabostów Duży, Zabostów Mały po wcześniejszym jej przegotowaniu.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz.U. z 2020, poz. 65) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

DLOstrowNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów z wodociągu w miejscowości Dąbkowice Górne woda jest warunkowo przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych po wcześniejszym jej przegotowaniu.

Lenovo2

Wójt Gminy Łowicz informuje, iż Gmina Łowicz po raz kolejny przystąpiła do konkursu grantowego na zakup sprzętu komputerowego dla 6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy w ramach programu Zdalna szkoła +. Dzięki udziałowi w programie gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł, co umożliwi zakup 16 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Laptopy będą służyły nauczycielom i uczniom przede wszystkim w celu komunikowania się podczas nauki zdalnej.