RachmistrzNaborInformujemy, że do 8 lipca2020  trwa nabór na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego, który zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.

megaphone 157874 640Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Położenie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  

Czas najmu

Termin płatności

Bocheń, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, dz. nr 502

KW 22049/1

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej- usługi pocztowe

3 lata

Do 15 dnia każdego miesiąca

PZP

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 23.04.2020 r. Przetarg odbędzie się 30 lipca 2020r w budynku Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.

PZP

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 23.04.2020 r. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2020r w budynku Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.


Wyory2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 12 czerwca 2020 r., odbywać się będzie w następujący sposób:

Zgłoszenia wyłącznie od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego (pok. Nr 10, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz).

Ponadto pełnomocnicy wyborczy (lub osoby przez nich upoważnione) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego mogą dokonać zgłoszenia poprzez:

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów z wodociągu w miejscowości Zabostów Duży woda jest warunkowo przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych dla mieszkańców wsi Zabostów Duży, Zabostów Mały po wcześniejszym jej przegotowaniu.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz.U. z 2020, poz. 65) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

DLOstrowNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem