megaphone 157874 640

Zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji i uwag do projektu „Rocznego programu współpracy na 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 

Dochody CPGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. 
Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej

megaphone 157874 640W związku z obecną sytuacją epidemiczna informujemy, że od dnia3 listopada 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Łowicz będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00. Kasa będzie czynna od 5 listopada 2020 roku w godzinach  od 09:00 do 15:00. Przerwa kasowa będzie od godz. 11:00 do 12:00.

 

 

polish flag 3475781 640Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Łowicz  do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”, którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Inicjatywa pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego zakłada sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

megaphone 157874 640W związku z obecną sytuacją epidemiczna informujemy o tym, że kasa w Urzędzie Gminy Łowicz. nie będzie czynna w najbliższy czwartek i piątek tj. 29 i 30.10.2020 roku Zachęcamy do płatności elektronicznych.  Większkszość zbowiązań można regulować na indywidualne rachunki bankowe - stosowna informacja była przekazana przy okazji wydawaniu decyzji.

kondolencje SP Kurczak

megaphone 157874 640W związku z obecną sytuacją epidemiczna informujemy o zmianie godzin otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Łowicz.

Do odwołania kasa  będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz.08:00 do godz. 12:00.

szczepienia

Wójt Gminy Łowicz informuje, iż w dniach od 10 października 2020 roku do 10 rudnia 2020 roku odbywać się będą szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Łowicz między 65 a 75 rokiem życia.

(Zgodnie z informacja Narodowego Funduszu Zdrowia od  1 września na liście leków refundowanych znajduje się szczepionka przeciw grypie. Dla osób po 75 roku życia szczepienia są więc bezpłatne).