REFERAT ORGANIZACYJNY

1) Sekretarz Gminy
Beata Orzeł (Kierownik Referatu)
pokój nr 9
tel. 46 830 26 33

2)  Stanowisko d/s obsługi organów gminy i promocji
Anna Kozyra
pokój nr 19
tel. 46 830 26 44

3) Stanowisko d/s oświaty
Magdalena Król
pokój nr 14
tel. 46 830 26 40

4)  Stanowisko d/s obywatelskich i dowodów osobistych
Anna Mitręga
pokój nr 8
tel. 46 830 26 39

5) Stanowisko d/s kadr, działalności gospodarczej i spraw społecznych
Paulina Kraszewska
pokój nr 8
tel. 46 830 26 39

6) Stanowisko d/s informatyki
Dariusz Kurek
pokój nr 16
tel. 46 830 26 49

7) Stanowisko d/s obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Jarosław Kwiatkowski
pokój nr 18
tel. 46 830 26 56, 695 516 001

8) Stanowisko d/s obsługi sekretariatu
Barbara Czubek
pokój Nr 11
tel.  46 830 26 30
fax. 46 830 26 31

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1)  Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Anna Kotlarska (Kierownik Referatu)
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

2) Stanowisko d/s wymiaru i poboru podatków
Barbara Dałek
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

3) Stanowisko d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Paulina Rudnicka
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

 

REFERAT INWESTYCJI I SPRAW KOMUNALNYCH

1) Stanowisko d/s zamówień publicznych
Katarzyna Kędzia (Kierownik Referatu)
pokój nr 22
tel. 46 830 26 46

2)  Stanowisko d/s gospodarki gruntami, mienia gminnego i rolnictwa
Agnieszka Koza
pokój nr 1
tel. 46 830 26 35

3) Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Monika Lenarczyk
pokój nr 1
tel. 46 830 26 38

4) Stanowisko d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych
Robert Żyto
pokój nr 22
tel. 46 830 26 45

 

REFERAT FINANSOWY

1) Skarbnik Gminy
Ewelina Płacheta (Kierownik Referatu)
pokój nr 20
tel. 46 830 26 42

2) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Bogusława Majewska
pokój nr 14
tel. 46 830 26 47

3) Stanowisko d/s księgowania i list płac
Renata Pira
pokój nr 14
tel. 46 830 26 41

4) Stanowisko d/s księgowości i sprawozdawczości
Sylwester Zimny
pokój nr 12
tel. 46 830 26 28

5) Stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty
Jolanta Salamon
pokój nr 13
tel. 46 830 26 40

6) Stanowisko d/s obsługi kasy
Renata Tokarz
pokój nr 7
tel. 46 830 26 34