Gmina Łowicz informuje, że istnieje dodatkowa możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na kotły na pellet.

Nabór wniosków na dofinansowanie jest uzupełniający, dlatego też liczba miejsc jest ograniczona, a o kwalifikacji wniosku decyduje kolejność złożenia ankiety informacyjnej.

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

  1. Złożyć ankietę informacyjną na odpowiednim formularzu załączonym poniżej.
  1. Złożyć ankietę w pokoju Nr 22 w Urzędzie Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz.
  1. Posiadać status mieszkańca gminy i spełniać następujące kryteria:
  1. być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej, na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu;
  2. nie posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu (46) 830-26-46.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z projektem pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

ankieta

 ikona pobierz