Mapa zagrożenia powodziowego

Zachęcamy do samodzielnego sprawdzania bieżącego stanu zagrożenia powodziowego na hydroportalu