Obwodnica road 971205 640Prezentujemy założenia „Budowy obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 oraz 92 w ramach programu budowy 100 obwodnic w latach 2020-2030”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje stworzenie nowego „odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych” na terenie następujących sołectw: Zielkowice, Urbańszczyzna, Wygoda, Jamno, Pilaszków, Otolice, Małszyce, Klewków, Strzelcew, Popów. Jest to bardzo ważne zagadnienie nie tylko dla mieszkańców sołectw przylegających do miasta Łowicza, ale wszystkich mieszkańców Gminy Łowicz, gdyż planowane przedsięwzięcie znacząco zmieni ciąg komunikacyjny na terenie gminy, warunki ruchu oraz komfort życia mieszkańców.

megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz przyznał dotacje na 2021 rok podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wykaz organizacji i przyznane kwoty zawarte są w załączniku do ogłoszenia.

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Łowicz w miejscowości Jastrzębia  przeznaczonych do sprzedaży 

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 10.02.2021 r.

 

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Strzelcew

 

naboryNSP2021250x250

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

11marca2021DzienSoltysa