Dzięki współpracy z Fundacją Familijny Poznań, udało się stworzyć w Bocheniu Punkt Przedszkolny dla dzieci z terenu gminy w wieku od trzech do pięciu lat.

 

W odległości ok. 5 km na zachód od Łowicza położona jest wieś Pilaszków. W 1905 r. odbył się tam tajny zjazd nauczycieli, działaczy Polskiego Związku Ludowego. Delegaci szkół i ośrodków nauczycielskich przybyli do miejscowej maleńkiej szkółki wiejskiej. Z uwagi na wprowadzony przez rząd carski stan wojenny, zjazd był ubezpieczany przez mieszkańców okolicznych wiosek. W zjeździe uczestniczyło około 100 delegatów, wśród nich znani działacze oświatowi: Stefania Sempołowska, Wacław Sieroszewski, Stefan Brzeziński, Ludwik Darkowski i in. Przewodnictwo zjazdu objął Zygmunt Nowicki, działacz Polskiego Związku Ludowego, nauczyciel ze Skaratek. W trakcie zebrania powołano do życia Związek Nauczycieli Ludowych, żądano zreformowania szkolnictwa, wprowadzenia do programu historii Polski oraz nauczania wszystkich przedmiotów w języku polskim. W podjętej deklaracji czytamy: „Lud polski żąda jawnego nauczania w języku polskim”. Z Pilaszkowa delegaci wyruszyli do poszczególnych guberni, by wprowadzać podjęte na zjeździe uchwały wśród nauczycieli szkół miast i wsi. Powstały na zjeździe Związek Nauczycieli Ludowych z czasem przekształcił się w Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dziś w budynku dawnej szkoły mieści się Izba Pamięci ZNP.

 

Świetlica w Dąbkowicach Górnych

DabkowiceGSwietlica2d

 

 

 

 

 

 

 

 

Od stycznia 2008 r. w Bocheniu funkcjonuje „Wioska Internetowa”. Jest to placówka o charakterze kulturalnooświatowym wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Głównym założeniem Wioski internetowej było stworzenie mieszkańcom gminy możliwości dostępu do edukacji online oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Zapraszamy  osoby początkujące, chcące nauczyć się pracy z komputerem na indywidualne konsultacje.

 

Tematyka spotkań:

- podstawy budowy i obsługi komputera

- podstawowe pakiety biurowe (m.in. nauka pisania)

- podstawy poruszania się po stronach Internetowych

- komunikatory Internetowe

Terminy spotkań do uzgodnienia z pracownikami biblioteki osobiście lub telefonicznie: 46 838 98 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie gminy Łowicz działają dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu oraz Filia biblioteki w Zawadach. Przy bibliotece w Bocheniu od lutego 2009 roku funkcjonuje również Centrum Kształcenia "Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Historia powstania biblioteki w Bocheniu sięga roku 1892. Była to prawdopodobnie jedna z pierwszych bibliotek wiejskich w Polsce. Z bogatego księgozbioru, liczącego 23 tys. woluminów, korzysta dzisiaj ponad 400 czytelników. Biblioteka ma ogromne zasługi w działalności kulturotwórczej, popularyzacji literatury i promocji kultury. W bibliotece organizowane się atrakcyjne formy pracy. Do takich należą spotkania autorskie, konkursy, wystawy. Czytelnicy z gminy Łowicz mogą poszczycić się czołowymi lokatami w wielu konkursach lokalnych i ponadlokalnych. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, imprezy na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa są odnotowane w kronice biblioteki. 
 
Więcej informacji na stronie: http://gbpbochen.blogspot.com/