PanelSesjaDemo

WyborySamorzadowe2018

Wyniki wyborów w Gminie Łowicz

w dniu 26 października 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r.:

 - o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego,

- o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego.

 Poniżej zamieszczamy  wyciągi Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. z wyżej wymienionych obwieszczeń o wynikach wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. w gminie Łowicz.

Wybór Wójta Gminy Łowicz

 

 

 

 

Wybór członków Rady Gminy

 

 

 

WyborySamorzadowe2018

Wyniki wyborów w Gminie Łowicz

w dniu 26 października 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r.:

 - o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego,

- o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego.

 Poniżej zamieszczamy  wyciągi Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. z wyżej wymienionych obwieszczeń o wynikach wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. w gminie Łowicz.

Wybór Wójta

Wybór człownków Rady Gminy

Zapraszamy do obejrzenia slajdów inwstycyjnych 

 

InwestycjeUGL2014 18mINWESTYCJE ZREALIZOWANE W KADENCJI 2014-2018

Inwestycje gminne były realizowane z dochodów własnych gminy 114 089 000 zł, środków pozyskanych z zewnątrz (UE, NFOŚ, WFOŚ) - 5 605 000 zł oraz zwrotu z podatku VAT - 2 347 000 zł;

W szczególności na inwstycje komunalne przenaczono 12 390 000 zł, na rozbudowę i remonty domów ludowych - 4 725 000 zł; na rozbudowę sieci wodociągów 501 000 zł; na utrzymanie i budowę dróg - 6 627 000 zł.
Godny podkreślenia jest fakt, że pomimo realizacji tak wielu inwestycji z
adłużenie gminy wynosi 0%;

   1. Inwestycje w zakresie oświaty:

 • modernizacja szkół (Dąbkowice Dolne, Popów, Zielkowice) poprzez przygotowanie pomieszczeń dla klas VII i VIII oraz na potrzeby funkcjonowania przedszkoli,
 • remont zaplecza sanitarnego w szkołach w Jamnie i Wygodzie,
 • zakup pracowni komputerowych dla szkół w Wygodzie, Jamnie, Dąbkowicach Dolnych, Niedźwiadzie, Popowie i Zielkowicach,
  2. Inwestycje drogowe i transportowe:
 • budowa mostu na rzece Bzura w Klewkowie,
 • remont i modernizacja dróg w miejscowościach Bocheń, Jamno – Dąbkowice, Klewków, Popów, Pilaszków, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Strzelcew, Zielkowice, Parma – Zawady,
 • remont i montaż przystanków autobusowych,
  3. Budowa chodników w miejscowości Guźnia, Bocheń, Ostrów;
  4. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelcew, Otolice, Jamno, Jastrzębia, Zielkowice;
  5. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie nowej zabudowy na terenach podmiejskich;
  6. Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Bocheniu, Ostrowie, Popowie, Zawadach i Jamnie;
  7. Budowa i modernizacja boisk sportowych wraz z oświetleniem w Wygodzie, Jamnie, Niedźwiadzie i Placencji;
  8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady, Niedźwiada (aktualnie ubiegamy się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie wykonania dla mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych);
  9. Budowa kanalizacji sanitarnej Zielkowice – Parma – Placencja (w październiku po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dotację
  w kwocie 7 700 000 zł ogłosimy przetarg na wykonanie);
  10. Rozbudowa i modernizacja domów ludowych w Zielkowicach, Pilaszkowie, Popowie, Strzelcewie, Wygodzie, Zawadach i Bocheniu.

Zapraszamy do oglądania fotogalerii inwestycyjnej z lat 2014-2018