Mapa zagrożenia powodziowego

Zachęcamy do samodzielnego sprawdzania bieżącego stanu zagrożenia powodziowego na hydroportalu

 

 Pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w latach 1918 - 1920 znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Jamnie. Został on ufundowany przez społeczeństwo dawnej gminy Dąbkowice w 1938 roku, aby uhonorować je poległych mieszkańców. Zarówno dla pracowników szkoły, jak i uczących się w niej dzieci oraz mieszkańców gminy Łowicz, to zabytek historyczny, upamiętniający polskie ofiary wojny. Teren przylegający do szkoły, to miejsce będące świadkiem ważnych wydarzeń batalistycznych. Renowacja pomnika to eksponowanie szacunku dla historii i poległych. Usytuowanie pomnika przy szkole ma ogromny wpływ na rozwój patriotyzmu lokalnego oraz na kształtowanie właściwej postawy wobec ojczyzny i narodu. To miejsce, które ze względu na znaczące w dziejach regionu: wartości kulturowe, tradycję, a także na piękno otaczającego leśnego krajobrazu, zasługuje na szczególną uwagę i ochronę. Młodzież szkolna codziennie uczy się historii. Już pierwszy dzień w szkole we wrześniu, jest rozpoczynany informacją o działaniach wojennych, a pamięć poległych jest corocznie uczczona minutą ciszy. Wiele chwil na wrześniowych godzinach wychowawczych nauczyciele poświęcają epizodom wojennym sprzed II wojny światowej, jak i samej okupacji. 

 

PomnikJamnoZ1

PomnikJamno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie w ciągu roku spotykają się przy pomniku, porządkują teren wokół niego, składają kwiaty, zapalają znicze, nauczyciele poruszają historię i uczą szacunku dla poległych.

 Dotychczas prace porządkowe oraz pielęgnację pomnika wykonywane były we własnym zakresie. Przez lata pomnik niszczał. Napisy na płycie z 1938 roku stały się nieczytelne. Data 1914 została celowo zatarta. Na pomniku w 1991 roku wymieniono tablice z nazwiskami poległych. Ponieważ pierwotne napisy były bardzo nieczytelne w wyniku przeprowadzonej renowacji pomnika w 1991 roku nie udało się odtworzyć dokładnie pierwotnego napisu. Dopiero w bieżącym roku (już po złożeniu do ROPWiM wniosku o środki finansowe na współfinansowanie zadań z zakresu ustawowych celów Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) nauczycielka historii Szkoły Podstawowej w Jamnie Pani Aleksandra Kapusta dotarła w Archiwum w Łowiczu do dokumentów dotyczących pomnika, na podstawie których udało się odtworzyć pierwotny napis na pomniku.

W dniu 8 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej w Jamnie odbyło się uroczyste odsłonięcie wyremontowanego pomnika. Na początku uroczystości w szkole dzieci przedstawiły zaproszonym gościom scenkę słowno – muzyczną opowiadającą w skrócie najważniejsze wydarzenia w historii Polski od 1772 roku do 1929 roku. Później swoimi przemówieniami uświetnili uroczystość: Pan Zbigniew Zagajewski ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10. Pułku Piechoty z Łowicza, historyk Pan Stanisław Grzelak – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im 10. Pułku Piechoty w Łowiczu. Po uroczystościach goście, nauczyciele, młodzież: ze Szkoły Podstawowej w Jamnie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Dąbkowicach, Gimnazjum w Popowie, dzieci oraz mieszkańcy Jamna i Dąbkowic udali się pod pomnik, by złożyć wieńce i zapalić znicze. Przy pomniku wartę honorową pełnili członkowie wspomnianego Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Żołnierze tej jednostki 72 lata temu uczestniczyli w odsłonięciu pierwszego pomnika w 1938 roku.

 Poniżej zdjęcia z uroczystości

P1080533

P1130113

P1130130

P1080521

W miejscowości Guźnia w zaciszu jeziora Rydwan znajduje się cmentarz wojenny, który powstał we wrześniu 1939 roku. Na cmentarzu o powierzchni 0,09 ha  pochowano 147 żołnierzy Armii Poznań,   14 ofiar ludności cywilnej poległych w 1939 roku oraz 34 ofiary zamordowane w czasie okupacji. Cały cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków Decyzją Nr 915 z dnia 21 grudnia 1992 roku.  Jest to specjalnie wydzielony cmentarz wojenny, na którym znajduje się  16 kwater z 32 białymi krzyżami. Po środku znajdują się 2 białe tablice z krzyżami. Dalej pomnik ogrodzony jest niskim płotem. U jego stóp leży druciany krzyż Virtuti Militari opleciony „koroną cierniową”. Patronat sprawują mieszkańcy wsi Guźnia, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Dąbkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Jamnie.

CmentarzGuznia1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CmentarzGuznia3mentarzGuznia4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Perzyna, urodzony w 1931 r., fizyk, matematyk, wybitny specjalista mechaniki ciała stałego. Pochodził z Niedźwiady. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, następnie pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1963 73 wykładowca na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszaws­kiego. Współpracował z wieloma uniwersytetami w USA, Niemczech, Francji, Japonii. W 1971 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1978 r. prof. zwyczajnego. Dyscypliną naukową Profesora jest mechanika ciała stałego, jest współtwórcą nowej dyscypliny naukowej – teorii lepkoplastyczności. Jest autorem sześciu opracowań monograficznych i dwóch podręczników akademickich. Jest promotorem licznych przewodów doktorskich. Wiele prac naukowych, w tym również doktorskich i habilitacyjnych, które nawiązują do problematyki plastyczności, opartych jest o jego fundamentalne wyniki badań. 20 lutego 2008 r. prof. Perzyna otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej.

Eugeniusz Wachowski (1932 2000) dyskobol, trener reprezentacji. Pochodził z Niedźwiady. Był rekordzistą Polski w rzucie dyskiem z wynikiem 51,16 m (1956 r.), piętnastokrotnie występował w reprezentacji słynnego Wunderteamu. Zdobył brązowe medale na Akademickich Mistrzostwach Świata w Paryżu (1957 r.) i Uniwersjadzie w Turynie z wynikiem 52,22 m. (1959 r.). Następnie w latach 1960 1971 trener kadry narodowej i olimpijskiej w rzucie dyskiem. Profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Tytuł profesorski otrzymał w Pałacu Prezydenckim w dniu 15 grudnia 1999 r. Współautor kilkudziesięciu książek i opracowań z teorii sportu m.in. „Sprawność motoryczna młodych akrobatów”, „Sprawność tenisistów”, „Wytrzymałość szybkościowa w piłce nożnej”, „Trafność pomiaru motorycznych cech kondycyjnych” i in