WYGODA, ZAWADY I URBAŃSZCZYZNA

Pierwszą wzmiankę o Wygodzie odnajdziemy w dokumencie z 1792 r., w związku z istnieniem tu karczmy „wygody”. Obok położona jest wieś Zawady przynależąca do folwarku Urbańszczyzna. Zawady były już wzmiankowane w 1535 r., jednak w okresie od połowy XVI do końca XVIII w. osada nie jest wspominana. Dopiero w 1820 r. mieszczanin łowicki Zawadzki w opuszczonej wiosce osadził komorników. Można przyjąć, że nazwa wsi nawiązuje do nazwiska Zawadzkiego, trudno jednak wówczas wytłumaczyć jej XVIwieczny rodowód. Nazwa Zawady może wywodzić się od konstrukcji o charakterze obronnym (zapora, przeszkoda). Początki Urbańszczyzny sięgają XVIII w. Powstała w „miejscu dawnych zarośli, położonych między Wygodą a Zielkowicami”. W 1795 r. była wymieniana jako nowa osada, która została nadana niejakiemu Urbańskiemu i stąd prawdopodobnie wywodzi się jej nazwa. W 1821 r. w Urbańszczyźnie zamieszkiwał gospodarz z żoną i dwójką dzieci. Posiadali konia, krowę, świnię i dwa woły. W 1829 r. wieś liczyła już 22 osoby.

Obecnie Urbańszczyzna ma 111, Wygoda 347, a Zawady 320 mieszkańców