SegregacjaOdpadow mPrzypominam o zasadach segregacji odpadów. Wszystkie odpady komunalne, które nie kwalifikują się do recyklingu, powinny trafić do pojemników na odpady zmieszane, oznaczone kolorem czarnym. Zabronione są jednak takie przedmioty, jak np. sprzęt elektroniczny lub elektryczny, urządzenia AGD i RTV oraz ich elementy, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlano-remontowe, leki czy chemikalia.

przerwy woda

Informujemy, że w dniu 15.03.2022 w godz. 8.00-13.00 nastąpi komplesowe płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach Popów, Zabostów Duży, Zabostów Mały. Przepraszamy za utrudnienia w dostawie wody.   

ARiMR przypomina wypalanie traw jest karalneARiMR przypomina, że wypalanie traw jest karalne .Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt.  

Ukraina mother gbe6fa73ec 640

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Dom ukraina house g3f932f1f6Wójt Gminy Łowicz, prosi mieszkańców Gminy Łowicz,  którzy chcieliby zapewnić  schronienie uchodźcom z Ukrainy  oraz tych,  którzy już przyjęli  do swoich domów  obywateli Ukrainy,  o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do  Urzędu Gminy Łowicz bądź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.  Informacje te są niezbędne  celem dokonania ewidencji wszystkich uchodźców przebywających na terenie Polski oraz objęcia ich opieką.

Strategia confusion gc46d2a176 640Wójt  Gminy Łowicz Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXXV/191/21 Rady Gminy Łowicz z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zaprasza

Pomoc PL UkrainaUrząd Gminy Łowicz organizuje zbiórkę darów rzeczowych na rzecz Ukrainy w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej. Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Łowicz  do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających z ojczyzny. 1 marca 2022 roku zostanie uruchomiony punkt zbiórki darów w Szkole Podstawowej w Popowie.  Punkt będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 17:00 na małej sali gimnastycznej. Prosimy o kierowanie się do bocznego wejścia na salę gimnastyczną i nie wchodzenie do szkoły. Poniżej publikujemy listę produktów, które będą przyjmowane w punkcie.

szadzonki pine g6be9e7af7 640Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.0.1275, 1718, z 2022 r. poz. 84